مربیان

اخبار

25 تير 1402

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش آقایان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس، بخش اقایان در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز،استهبان،  نی‌ریز ،خرم بید ، فسا ،کازرون ، مرودشت ، سپیدان ،گراش ، کوهچنار ، جهرم ، لار ،زرقان ،فیروز آباد در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.این مسابقات در رشته کومیته ،کاتا،سلاح...

25 تير 1402

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش بانوان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس،بخش بانوان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز، داراب، کازرون، مرودشت، گراش، لار ، استهبان،فسا، جهرم، نورآباد،بختگان ،زرین دشت،سپیدان و اوز در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.این مسابقات در رشته کومیته ،کاتا،سلاح سرد ، آکروبات ،دفاع شخصی...

25 تير 1402

جلسه خصوصی با مربیان سازمان در حضور اعضاء هیات رئیسه

جلسه خصوصی با مربیان سازمان در حضور اعضاء هیات رئیسه که در این جلسه کانچو احمد مبارکی ،شیهان متحدراد، شیهان خلیلیان، شیهان امیرخانی، شیهان کامبیز ایرجی و هانشی فروزان پیشکسوت بزرگوار کاراته آزاد ایران برگزار گردید.در این جلسه به انتقادات و پیشنهادات  سازنده پرداخت شد.

25 تير 1402

برگزاری جشن تولد یک سالگی سازمان پرشین کیو کوشین

مراسم یکسالگی پرشین کیوکوشین کای کان کاراته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز با حضور هانشی فرهاد فروزان،شیهان خلیلیان،اعضاء هیات رئیسه،مسئولین ،نمایندگان و مربیان و هنرجویان پرشین کیوکوشین برگزار شد.

25 تير 1402

استاژ فنی با حضور نائب رئیس سبک سرکار خانم خلیلیان

استاژ فنی بانوان پرشین کیوکوشین کای کان کاراته فارس با حضور شیهان خلیلیان (نائب رئیس پرشین کیوکوشین)در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به میزبانی شیراز برگزار شد.