ارتقاء و استاژ داوری پرشین کیوکوشین کای کان کاراته برگزار شد

*ارتقاء و استاژ داوری پرشین کیوکوشین کای کان کاراته برگزار شد*
درتاریخ ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ارتقاء و استاژ داوری در دو بخش آقایان و بانوان بصورت تئوری و عملی در شهرشیراز به تدریس اساتید: *کانچو احمد مبارکی،شی هان مهری امیرخانی،شی هان علیرضا فولادچنگ و سن سی مهدی محمدی* برگزار شد.
در بخش تئوری پس برگزاری دوره ؛آزمون کتبی و پس از گذراندن آموزش های لازمه آزمون عملی به صورت مجزا بانوان و آقایان نیز از داوران پرشین کیوکوشین گرفته شد.
*روابط عمومی سبک پرشین کیوکوشین کای کان کاراته*