ثبت نام کارت عضویت جهانی


  • {{value}}
نام/ First Name را بنویسید. نام/ First Name را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. Please type your First Name in English
نام خانوادگی / Last Name را بنویسید. نام خانوادگی / Last Name را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. Please type your Last Name in English
کد ملی / کد فراگیر را بنویسید. کد ملی / کد فراگیر را کوچک‌تر از 12 حرف بنویسید. کد ملی / کد فراگیر را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
کشور را بنویسید. کشور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1402/09/14
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
درجه کمربند را انتخاب کنید.
درجه مربیگری را انتخاب کنید.
درجه داوری کومیته را انتخاب کنید.
درجه داوری کاتا را انتخاب کنید.
نام مربی را بنویسید. نام مربی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس پرسونلی با لباس کاراته (گی) را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...