بایگانی نوشته‌ها

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش آقایان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش آقایان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس، بخش اقایان در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز،استهبان،  نی‌ریز ،خرم بید ، فسا ،کازرون ، مرودشت ، سپیدان ،گراش ، کوهچنار ، جهرم ، لار ،زرقان ،فیروز آباد در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.این مسابقات در رشته کومیته ،کاتا،سلاح سرد ، آکروبات ،دفاع شخصی ، کاتا تیمی برگزار شد.
دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش بانوان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین کاراته در بخش بانوان در تیر ماه 1402 برگزار گردید.

دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس،بخش بانوان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز، داراب، کازرون، مرودشت، گراش، لار ، استهبان،فسا، جهرم، نورآباد،بختگان ،زرین دشت،سپیدان و اوز در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.این مسابقات در رشته کومیته ،کاتا،سلاح سرد ، آکروبات ،دفاع شخصی ، کاتا تیمی برگزار شد.
جلسه خصوصی با مربیان سازمان در حضور اعضاء هیات رئیسه

جلسه خصوصی با مربیان سازمان در حضور اعضاء هیات رئیسه

جلسه خصوصی با مربیان سازمان در حضور اعضاء هیات رئیسه که در این جلسه کانچو احمد مبارکی ،شیهان متحدراد، شیهان خلیلیان، شیهان امیرخانی، شیهان کامبیز ایرجی و هانشی فروزان پیشکسوت بزرگوار کاراته آزاد ایران برگزار گردید.در این جلسه به انتقادات و پیشنهادات  سازنده پرداخت شد.
برگزاری جشن تولد یک سالگی سازمان پرشین کیو کوشین

برگزاری جشن تولد یک سالگی سازمان پرشین کیو کوشین

مراسم یکسالگی پرشین کیوکوشین کای کان کاراته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز با حضور هانشی فرهاد فروزان،شیهان خلیلیان،اعضاء هیات رئیسه،مسئولین ،نمایندگان و مربیان و هنرجویان پرشین کیوکوشین برگزار شد.
کانچو احمد مبارکی