کیوکوشین

برگزاری جشن تولد یک سالگی سازمان پرشین کیو کوشین

/post-6

مراسم یکسالگی پرشین کیوکوشین کای کان کاراته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز با حضور هانشی فرهاد فروزان،شیهان خلیلیان،اعضاء هیات رئیسه،مسئولین ،نمایندگان و مربیان و هنرجویان پرشین کیوکوشین برگزار شد.