احمد مبارکی در دیدار یکروزه خود از استان بوشهر با مربیان kkm پرشین کیوکوشین کاراته استان بوشهر در شهرستان آبپخش دیدار و گفتگو نمود و همچنین  از باشگاه مرکزی پرشین کیوکوشین شهرستان بازدید نمودند