اردوی آمادگی تیم منتخب آقایان پرشین کیوکوشین کاراته برگزار شد

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ اردوی آمادگی تیم منتخب آقایان پرشین کیوکوشین کاراته در شهر آبپخش استان بوشهر با سرمربیگری شیهان متحدراد و مربیگری شیهان همایون برگزار شد.
در این تمرین کانچو احمد مبارکی (رئیس سازمان جهانی پرشین کیوکوشین کاراته)  باحضور خود موجب دلگرمی ملی پوشان گردیدند.
در پایان تمرینات از طرف رئیس سازمان جهانی پرشین کیوکوشین کاراته تندیس یادبودی به استاد فرشاد عنبری به جهت میزبانی این اردو تقدیم و از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

روابط عمومی پرشین کیوکوشین کای کان کاراته