استاژ فنی بانوان پرشین کیوکوشین کای کان کاراته فارس با حضور شیهان خلیلیان (نائب رئیس پرشین کیوکوشین)در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به میزبانی شیراز برگزار شد.