دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس،بخش بانوان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز، داراب، کازرون، مرودشت، گراش، لار ، استهبان،فسا، جهرم، نورآباد،بختگان ،زرین دشت،سپیدان و اوز در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.