دومین فستیوال رزمی پرشین کیوکوشین استان فارس، بخش اقایان در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور شهرهای شیراز،استهبان،  نی‌ریز ،خرم بید ، فسا ،کازرون ، مرودشت ، سپیدان ،گراش ، کوهچنار ، جهرم ، لار ،زرقان ،فیروز آباد در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد.